STARI KOMPJUTERI
" Da ih ne zaboravimo "
Upravljačke palice (Joystick)