STARI KOMPJUTERI
" Da ih ne zaboravimo "
Lola 8
Lola 8 je računar razvijen 1982. godine u Ivo Lola Ribar institutu. Kako se proizvođač uglavnom bavio CNC mašinama,
računar Lola 8 je bio izrađen od komponenti koje su koristili za te mašine.
Originalno zamišljen kao industrijski kontroler, računar Lola 8 je prvobitno imao kompletno ortogonalnu tastaturu sa pravougaonim kapicama tastera.
Razlog za ovo je možda upotreba standardnih CNC tastatura sa potrebom da se umanji ulazak okolne prašine u sistem.
Kasniji model (8A) je koristio standardnu tastaturu i mogao se naći i po školama.

Izvor: Vikipedija
strana/86/Lola-8/