Izložbe

Prva izložba postavke muzeja starih kompjutera održana je 26.05.2012. godine i prostorijama osnovne škole " Svetozar Radić " u Tekiji.
Izložbu su posetile dve Beogradske osnovne škole: " Filip VIšnjić " i " Karađorđe ". Predstavljeno im je oko 80 eksponata i održano prigodno predavanje o razvoju rčunarstva. 
Deca su bila izuzetno zainteresovana za ovu izložbu i sa interesovanjem ispratila predavanje.


 

 

 

Druga izložba kolekcije starih računara, priređena je učesnicima projekta razvoja obrazovnog turizma 17.11.2012.g.
Posetioci iz 12 škola kao i predstavnici UNICEF-a prisustvovali su prezentaciji postavke muzeja u školi u Tekiji.
Glavna postavka postavljena je u
medijateci škole dok se ostali deo nalazi u hodniku škole.
Sa oduševljenjem je prihvaćena ideja o osnivanju muzeja starih kompjutera.

  
Treća izložba: 11.05.2013. Muzej starih kompjutera posetili su učenici i nastavnici osnovne škole iz Pranjana. Oko pedesetak učenika  prisustvovalo je
predavanju, a zatim su razgledali izložene eksponate u biblioteci škole, kao i u školskom hodniku. Učenci su sa velikim interesovanjem pratili predavanje a
najviše pažnje privukao je deo u kome je napravljena paralelea između starih i današnjih račuara. Kolege su sa simpatijama pozdravile ideju o osnivanju
ovakvog muzeja u jednoj obrazovnoj ustanovi. Obećali su donaciju starih kompjutera koji nisu završili u elektronskom otpadu.